Fri frakt over 900 NOK Ekte gull og sølv

Personvern & Publisering

Retningslinjer for Personvern

Vi er svært opptatte av å beskytte din personlige integritet, og streber derfor etter å opprettholde en høyest mulig standard når det gjelder beskyttelsen av dine Personlige opplysninger. I våre Retningslinjer for personvern finner du informasjon om hvordan vi håndterer dine Personlige opplysninger, hvordan vi bruker dem og hvordan vi beskytter dem.

Disse retningslinjene for personvern (”Retningslinjer for personvern”) gjelder mellom Safira Group AB org.nr. 556888–6617 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”SAFIRA”) og deg som enten er en bruker (”du”, ”deg”) av vår nettside www.safira.com (”Nettsiden”) eller som er en part i våre separate vilkår for deling og publisering av innlegg.

1. Generelt

Ved å bruke Nettsiden, enten ved registrering og bruk av en brukerkonto eller ved å søke på nettsiden, gjennom kjøp (i hvilket tilfelle våre separate kjøpsvilkår gjelder) eller gjennom bekreftelse av våre separate vilkår for deling og publisering gjennom bruken av hashtagen #YesSafira, bekrefter du at du forstår og godkjenner behandlingen av dine Personlige opplysninger i henhold til det som oppgis her.

Med “Personlige opplysninger” menes all informasjon som kan brukes til å identifisere deg, direkte eller indirekte. Slik informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, navnet ditt, adressen din, personnummeret ditt, IP-adressen din, innloggingsinformasjonen din, e-postadressen din, kortopplysninger, bilder, informasjon om bruken din på Nettsiden og all annen informasjon som kan brukes til å identifisere deg.

Vi er, med mindre annet nevnes spesielt, ansvarlige for personlige opplysninger i henhold til den svenske personopplysningsloven (1998:204), og dermed ansvarlige for behandlingen av dine Personlige opplysninger som du oppgir hos oss eller som vi på annen måte samler inn om deg.

Dine Personlige opplysninger behandles med det generelle formålet at du skal kunne bruke Nettsiden og at vi skal kunne gjøre den tilgjengelig for deg samt sikre dens funksjonalitet. Hvis du har gitt ditt samtykke til delingen av innleggene dine i våre separate vilkår for deling og publisering av innlegg er formålet med behandlingen også at vi skal kunne oppfylle vår del av avtalen. En nærmere beskrivelse av formålet med behandlingen av dine Personlige opplysninger følger lenger ned her i Retningslinjene for personvern.

2. Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke Personlige opplysninger om deg som behandles av oss ved å kontakte oss skriftlig ved hjelp av kontaktopplysningene som du finner under.

Om noen opplysninger er gale har du også rett til å be om at vi retter på disse, og dersom du ønsker at opplysningene om deg skal slettes har du også rett til dette. Kontakt oss ved hjelp av kontaktopplysningene som du finner under, så hjelper vi deg med dette.

Du har også rett til å trekke tilbake samtykket om behandlingen av dine Personlige opplysninger som du tidligere har gitt. En slik tilbaketrekking kan imidlertid føre til at du ikke lenger kan bruke Nettsiden. Tilbaketrekking av samtykke skal skje skriftlig til en av adressene som oppgis i Retningslinjene for personvern. Vennligst merk at du har rett til å kreve at vi slutter å behandle Personlige opplysninger som behandles med grunnlag i ditt samtykke, men ikke alltid når det gjelder Personlige opplysninger som vi behandler med utgangspunkt i en annen rettslig grunn.

3. Lagring av personlige opplysninger

Alle Personlige opplysninger som SAFIRA får tilgang til gjennom Nettsiden eller gjennom at du gir dem til oss lagres og behandles i henhold til EU/EØS.

Vi kommer til å behandle dine Personlige opplysninger i henhold til Retningslinjene for personvern så lenge du har en brukerkonto eller ved de tilfellene hvor du kjøper et produkt gjennom Nettsiden, eller om vi har inngått en separat avtale med deg. Hvis du ikke ber skriftlig om at vi skal fjerne dine Personlige opplysninger, vil innsamlede opplysninger fremdeles finnes i vårt system, og lagres så lenge vi anser det som nødvendig med hensyn til det som angis i punkt 4, og kun så lenge som vi er forpliktet til i henhold til svensk eller europeisk lov, eller i henhold til våre forpliktelser til deg.

4. Innsamling av personlige opplysninger

Hvis du ønsker å registrere en brukerkonto for å bruke Nettsiden, må du oppgi de Personlige opplysningene som til enhver tid kreves av oss, som for eksempel navnet ditt og e-postadressen din. Du har også muligheten til å oppgi ytterligere informasjon ved bruk av Nettsiden. Personlige opplysninger som du oppgir behandles for å kunne:

(a) gi tilgang til Nettsiden ved å for eksempel utføre administrering, tilby kundeservice, bearbeide bestillinger og returer, gjennomføre betalinger, muliggjøre kvalitetsarbeid, statistikk, markeds- og kundeanalyser, bedriftsutvikling og bokføring;

(b) muliggjøre sikker innlogging;

(c) la deg komme i kontakt med oss og for oss å for eksempel formidle leveringsstatus for en bestilling til deg;

(d) muliggjøre markedsføring via e-post, SMS og MMS;

(e) gjøre kundeanalyser på sosiale medier og søkemotorer; og for å

(f) oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover eller myndighet.

Du har når som helst muligheten til å legge til eller endre informasjon knyttet til brukerkontoen din selv, og å fjerne informasjonen din i forbindelse med slettingen av brukerkontoen din. Du kan administrere eller endre informasjonen under «min konto».

I tillegg til brukeropplysninger vil du, dersom du har godkjent vilkårene for deling og publisering av innlegg, overrekke annen informasjon som vi vil behandle. Hensikten med behandlingen av slike opplysninger er at vi skal kunne dele og publisere innleggene dine på Internett. Slike opplysninger kan være:

a. fotografier; og

b. brukernavn på Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier.

Vi kan også komme til å sende informasjon til din registrerte e-postadresse fra tid til annen. Målet vårt er å gi deg relevant informasjon, som for eksempel kan inkludere nyhetsbrev eller oppdateringer av våre kjøpsvilkår eller Retningslinjene for personvern. Våre markedsføringsaktiviteter gjennom e-post inneholder alltid en adresse som kan brukes til å stoppe ytterligere markedsføringsmeldinger.

5. Sikkerhet

Vi verner om din personlige integritet og din interesse av at dine Personlige opplysninger behandles med den største forsiktighet. Vi tar derfor i bruk gode sikkerhetsstandarder og gjør vårt ytterste for å sikre høy datasikkerhet.

Vi kommer til å gjøre alle tiltak som er rimelige å kreve for å sørge for at dine Personlige opplysninger behandles på en trygg måte og i henhold til Retningslinjene for personvern. Internett-sikkerhet er imidlertid et komplekst spørsmål, og ingen systemer kan anses å være 100% sikre. All overføring skjer med andre ord på egen risiko. Dersom det forekommer en sikkerhetsbrist vil vi selvfølgelig handle så fort som mulig for å løse problemet.

Det er også viktig at du tar ansvar for å sørge for at informasjonen din er beskyttet. Du blir derfor bedt om å holde innloggingsinformasjonen din til Nettsiden hemmelig, og å huske på at du selv er ansvarlig for at du holder dem hemmelig ved å for eksempel ikke gi dem videre til noen andre.

6. Videreformidling av personlige opplysninger til tredjeparter of stedfortredere for personlige opplysninger

Med mindre det oppgis uttrykkelig i Retningslinjene for personvern, kjøpsvilkårene våre eller vilkårene for deling og publisering av innlegg, kommer vi ikke til å selge, dele eller leie ut dine Personlige opplysninger til noen tredjeparter eller bruke e-postadressen din til uønsket e-postutsendinger.

Dine Personlige opplysninger vil kunne deles med nærstående selskaper, samarbeidspartnere, leverandører og til myndighetene. Slik overføring gjøres imidlertid kun med de formålene som oppgis i Retningslinjene for personvern, våre kjøpsvilkår eller i vilkårene for deling og publisering av innlegg. I disse tilfellene er vi fortsatt ansvarlige for tredjeparters behandling av din informasjon. Tredjepartene har kun tilgang til informasjonen din for å utføre oppgaver på vår forespørsel, og er påbudt å ikke legge ut eller bruke informasjonen på noen annen måte. Dette betyr at vi kan komme til å gi ut dine Personlige opplysninger til våre underleverandører, som bruker disse i en kapasitet som stedfortreder, og kun i henhold til våre instruksjoner, for å la deg bruke Nettsiden.

Vi kan også komme til å gi ut dine Personlige opplysninger til statlige myndigheter eller juridiske rådgivere i sammenheng med et påstått lovbrudd eller et mistenkt brudd på våre kjøpsvilkår, vilkår for deling og publisering av innlegg, eller når vi er nødt til å legge ut eller dele dine Personlige opplysninger for å kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser.

7. Informasjon på aggregert nivå (tilskrives ikke en person)

Vi kan komme til å dele aggregert informasjon til en tredjepart, som sammenstilles fra informasjon som vi har samlet inn gjennom Nettsiden. Når du bruker Nettsiden kan vi for eksempel loggføre inngangs-URL-en din, tidspunktet du besøkte Nettsiden, din geografiske posisjon, hvilken nettleser du bruker, m.m., med den hensikten å hente inn intern informasjon om Nettsidens trafikk. Disse opplysningene brukes på et aggregert nivå, og kobles aldri til noe personlig informasjon, med mindre de trengs for å identifisere besøkende som bruker Nettsiden til aktivitet som strider mot våre kjøpsvilkår, vilkår for deling og publisering av innlegg eller Retningslinjene for personvern.

8. Cookies

I sammenheng med at du bruker Nettsiden vil informasjon og annen data om bruken din lagres gjennom cookies. Cookies er informasjonskapsler som plasseres i enheten (f.eks. mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin) som du bruker til å besøke Nettsiden. Vi samler inn og bruker slik informasjon for å sikre, vedlikeholde og forbedre Nettsiden og for å få statistikk og gjøre analyser. Vi bruker tredjeparts-cookies for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel ved å sammenstille statistikk. Vi bruker også session-cookies som brukes for å huske valg som du gjør under en brukerøkt.

Du har alltid muligheten til å avslå bruken av cookies ved å endre innstillingene på enheten din. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at brukeropplevelsen kan svekkes dersom du slår av cookies, siden det kan gjøre at du ikke kan bruke alle funksjonene til Nettsiden.

9. Lenker til andre nettsider

Nettsiden kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsider hvor Retningslinjene for personvern ikke gjelder. Hvis du trykker på disse lenkene, og dermed forlater Nettsiden, er ikke SAFIRA ansvarlig for hvordan disse nettsidene håndterer din dataintegritet og de dataene du velger å dele på disse nettsidene. Vi anbefaler deg å alltid lese Retningslinjene for personvern for hver nettside du besøker.

10. Endringer

Vi kan, fra tid til annen, endre Retningslinjene for personvern. Alle endringene trer automatisk i kraft tretti (30) dager etter at de blir publisert. Hvis vi gjør endringer i Retningslinjene for personvern som anses å være nødvendige for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover eller myndigheters uttalelser eller beslutninger, skal de nye Retningslinjene for personvern gjelde umiddelbart etter at de publiseres på Nettsiden.

11. Kontaktinformasjon

Hvis du vil kontakte oss, er det enklest å sende oss en e-post på support@safira.com. Hvis du vil sende oss et brev, kan du adressere det til Safira, Box 186, 731 24 Köping, Sverige.

Retningslinjer for Publisering

Vilkår for deling of publisering av innlegg

Hei! Vi synes det er gøy å se at du bruker produktene vi selger på safira.com.

Vi setter pris på innleggene dine, og sannsynligvis har du havnet på denne siden fordi vi gjerne vil ha din tillatelse til å dele og bruke et av Innleggene du har lagt ut på f.eks. Instagram, Facebook, Twitter, e.l. Med «innlegg» menes f.eks. bilder, filmer, tekster eller lignende materiale som du har publisert på Internett, heretter kalt (”Innlegg”).

Vi vil selvfølgelig ikke dele eller bruke Innlegget uten din tillatelse. Vi ber derfor om ditt samtykke til å få dele, publisere og bruke Innlegget ditt. Når det er mulig inkluderer vi også navnet ditt eller bildeteksten ved bruk.

I dette dokumentet kan du lese om hvordan du samtykker til vår deling og om hvilke vilkår som gjelder for den.

1. Samtykke

Ved å bruke hashtagen #YesSafira når du publiserer et av dine Innlegg, aksepterer du å følge vilkårene som oppgis her, («Vilkårene»).

Disse Vilkårene regulerer vår og din bruk samt publiseringen av Innlegget ditt på Internett.

Merk at vi har separate retningslinjer for personvern som beskriver hvordan vi behandler personlige opplysninger, du finner dem her: (lenke til retningslinjer for personvern)

Sidene Vilkårene og våre separate retningslinjer for personvern utgjør en avtale mellom deg og Safira Group AB org.nr. 556888–6617 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”SAFIRA”,) er det viktig at du leser nøye gjennom dem.

2. Publisering av bilder m.m.

Gjennom opplasting eller publisering av et Innlegg med hashtagen #YesSafira gir du oss en global, royalty-fri, ikke-eksklusiv og evig lisens til å bruke Innlegget ditt. Merk at du har rett til å trekke tilbake et samtykke i forbindelse med vår bruk av ditt Innlegg. Tilbaketrekking av samtykke skal skje skriftlig til en av adressene som oppgis under i Vilkårene.

Du gir oss retten til å endre, reprodusere, kopiere, overføre og tilgjengeliggjøre Innlegget på den måten vi ser det passende. Denne retten innebærer blant annet at vi kan publisere Innlegget på ulike sosiale medier, på safira.se (”Nettsiden”), i nyhetsbrev eller reklame via e-post, eller bruke Innlegget til markedsføring av SAFIRA, Nettsiden eller produktet i Innlegget.

Lisensen er ikke-eksklusiv, noe som betyr at du selv kan bruke Innlegget slik du ønsker eller la andre bruke Innlegget. Lisensen er royalty-fri, noe som betyr at vi ikke skylder deg noe i forbindelse med bruken vår av Innlegget.

Dersom Innlegget består av et bilde eller en film der du selv er med på bildet eller i filmen på en måte som gjør at du kan identifiseres gir du oss også retten til å bruke navnet ditt og bildet ditt i alle typer reklamesammenheng, som ved for eksempel publisering på ulike sosiale medier eller på Nettsiden.

3. Du garanterer

Du garanterer at du eier eller innehar alle rettighetene, inkludert immaterielle rettigheter, knyttet til Innlegget og som er nødvendige for å gi oss rettigheten til å publisere Innlegget, slik som beskrevet over.

Du garanterer at Innlegget ikke krenker andres rettigheter (du kan f.eks. ikke publisere ukorrekte tekster eller bilder du ikke har opphavsretten til).

4. Samarbeid

Hvis du f.eks. har fått produkter eller lignende fra oss i bytte mot at du lager et Innlegg, har du inngått et samarbeid med oss. Da er det viktig at du ved publiseringen oppgir at Innlegget er en del av et samarbeid med oss, eller at Innlegget er en reklame for oss. Dette er fordi følgerene dine har rett til å vite når et Innlegg er reklame og hvem som står bak den. Du har selv ansvar for å opplyse følgerene dine om dette.

Hvis du allerede har en separat samarbeidsavtale med oss, følger retten vår til å publisere bildene dine med samarbeidsavtalen vår.

5. Ansvarsbegrensning

Vi er ikke ansvarlige for Innleggene du publiserer på sosiale medier. Du har selv ansvar for at du innehar alle rettighetene knyttet til Innlegget og at Innlegget ikke er upassende, støtende eller krenker en tredjeparts rettigheter eller er lovstridig.

Vi har ikke ansvar for å opplyse andre om hvilke av dine Innlegg som utgjør reklame eller hvem reklamen kommer fra.

6. Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med oss, gjør du dette enklest via e-post: support@safira.com. Hvis du vil sende et brev til oss, kan du adressere det til Safira, Box 186, 731 24 Köping, Sverige.