Real gold and silver Gift box included

Privacy & Publicatie

Privacybeleid

Het is belangrijk voor ons om je persoonlijke integriteit te beschermen en er daarom naar te streven de hoogst mogelijke normen te handhaven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Het privacybeleid bevat informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken, hoe we deze gebruiken en hoe we ze beschermen.

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") geldt tussen Safira Group AB bedrijfsidentiteitsnummer 556888-6617 ("wij", "onze", "ons", "SAFIRA") en jou ("jij"), die ofwel een gebruiker van onze website www.safira.com (de "Website") is of een partij bij onze afzonderlijke algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts.

1. Algemeen

Door de website te gebruiken, door je te registreren, een gebruikersaccount te gebruiken, of simpelweg door een websitebezoeker te zijn, door middel van een aankoop (wanneer onze afzonderlijke algemene aankoopvoorwaarden van toepassing zijn), of door onze afzonderlijke algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts te bevestigen wanneer je de hashtag #YesSafira gebruikt, erken je op de hoogte te zijn van en ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de hierin vermelde voorwaarden.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie waarmee je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, je naam, je adres, je persoonlijke identificatienummer, je IP-adres, je inloggegevens, je e-mailadres, creditcardgegevens, afbeeldingen, informatie met betrekking tot je gebruik van de website en eventuele andere informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de beheerder van persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op persoonsgegevens (1998:204) en dus verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die door jou zijn verstrekt of die wij op een andere manier over je verzamelen.

Je persoonsgegevens worden verwerkt met als voornaamste doel het voor jou mogelijk te maken de website te gebruiken, en zodat wij deze kunnen aanbieden en de functionaliteit ervan kunnen garanderen. Als je ermee akkoord gaat om je posts te delen in onze afzonderlijke algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts, is het doel van het verwerken van persoonsgegevens ook om ervoor te zorgen dat we ons deel van die overeenkomst kunnen nakomen. Een gedetailleerde beschrijving van het doel van de verwerking van je persoonsgegevens vind je hieronder in het privacybeleid.

2. Jouw rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken door schriftelijk contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Je hebt het recht om eventuele onjuiste gegevens over jou te laten corrigeren en daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Je doet dit door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens, en dan zullen we je verder helpen.

Je hebt het recht om de eerder gegeven toestemming met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking kan er echter toe leiden dat je geen toegang meer hebt tot de website. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk te gebeuren op een van de adressen vermeld in het privacybeleid. Houd er rekening mee dat je het recht hebt om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van dergelijke persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van jouw toestemming, maar niet altijd in het geval van persoonsgegevens die we verwerken op basis van een andere rechtsgrond.

3. Opslaan van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens waartoe SAFIRA toegang heeft via de website of die door jou aan ons zijn verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt binnen de EU/EER.

We zullen je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het privacybeleid zolang je een gebruikersaccount bij ons hebt, op het moment dat je een product koopt op de website of wanneer we een afzonderlijke overeenkomst met jou zijn aangegaan. Indien je geen schriftelijk verzoek indient om je persoonsgegevens te laten verwijderen, blijven de verzamelde gegevens in onze systemen en bewaard zolang wij dit nodig achten, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in paragraaf 4, en alleen zolang het onze verplichting is in overeenstemming met de Zweedse of Europese wetgeving of een gevolg is van onze verplichtingen jegens jou.

4. Verzameling van persoonsgegevens

Safira processes the personal data you, as a customer, provide during purchases and when consenting to cookies. These details include your name, address, email, mobile number, date of birth, usage history, IP address, purchase history, and other types of information you share when contacting our customer service. It is Safira Group AB, Box 186, 731 24 Köping, that is responsible for the majority of the personal data processing described in this privacy notice.

We cannot collect, process, use, or store personal data without a legal basis. The following are considered legal grounds:

(a) to provide the website, for instance, by conducting administration, customer service, processing orders and returns, executing payments, quality work, statistics, market and customer analysis, business development, and accounting;

(b) to enable you to contact us and for us to communicate, for example, the delivery status of an order with you;

(c) to facilitate marketing and communication via email, SMS, etc. Our aim is to provide you with relevant information, which might include newsletters or updates. Our marketing activities via email always include a link through which you can opt out of further marketing messages.

(d) to carry out third-party advertising and promotion on social media and search engines; and

(e) to fulfil obligations under law or authority. We do not process your data longer than necessary to provide marketing and promotions to you. We cease processing your data for marketing purposes when you actively refuse further marketing communication from us.

5. Beveiliging

Wij beschermen je persoonlijke integriteit en je persoonsgegevens met de grootste zorg. Daarom passen we geschikte beveiligingsnormen toe en doen we ons uiterste best om een hoog niveau van gegevensbeveiliging te waarborgen

We zullen alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met het privacybeleid worden verwerkt. Internetbeveiliging is echter een complexe kwestie en geen enkel systeem kan als 100% veilig worden beschouwd. Met andere woorden, alle overdrachten gebeuren op eigen risico. Als er zich een inbreuk op de beveiliging voordoet, zullen we uiteraard zo snel mogelijk handelen om het probleem te verhelpen.

Het is ook belangrijk dat je de verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd. Je wordt daarom gevraagd om je inloggegevens op de website verborgen te houden en je ervan bewust te zijn dat jij verantwoordelijk bent voor het geheimhouden ervan door ze niet onthullen aan iemand anders.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij en persoonsgegevensassistenten

Zoals uitdrukkelijk vermeld in het privacybeleid, onze aankoopvoorwaarden of in onze algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts, zullen we je persoonsgegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of je e- e-mailadres gebruiken voor ongewenste mailings.

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met gerelateerde bedrijven, partners, leveranciers en autoriteiten. Dergelijk delen gebeurt echter alleen in overeenstemming met de doeleinden die zijn uiteengezet in het privacybeleid, onze algemene voorwaarden voor aankopen of in de algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts. In deze gevallen zijn wij nog steeds verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door deze derden. De derden hebben alleen toegang tot je gegevens om op ons verzoek taken uit te kunnen voeren, en zijn verplicht de gegevens niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken. Dit betekent dat we je persoonsgegevens kunnen doorgeven aan onze onderaannemers, die ze gebruiken in hun rol als persoonsgegevensassistenten en alleen in overeenstemming met onze instructies, om de website beschikbaar te stellen.

We kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan een controlerende autoriteit of juridisch adviseur in verband met de vermeende overtreding of vermoedelijke schending van onze algemene voorwaarden voor aankopen, onze algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts, of wanneer we verplicht zijn om je persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

7. Gegevens op geaggregeerd niveau (niet identificeerbaar door een natuurlijke persoon)

We kunnen geaggregeerde informatie delen met derde partijen, samengesteld op basis van informatie die via de website is verzameld. Wanneer je de website gebruikt, kunnen we je invoer-URL, het tijdstip van je toegang tot de site, je geografische locatie, het type browser dat je gebruikt, enz. loggen. We doen dit om interne informatie te verkrijgen over het verkeer op de website. Deze gegevens worden op geaggregeerd niveau gebruikt en zijn nooit gekoppeld aan persoonsgegevens, behalve in gevallen waarin het nodig is om bezoekers te identificeren die de website gebruiken voor de activiteit die in strijd is met onze algemene voorwaarden voor aankopen, algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts of het privacybeleid.

8. Cookies

Wanneer je de website gebruikt, worden informatie en andere gegevens over je gebruik opgeslagen in cookies. Cookies zijn gegevensbestanden die op het apparaat (bijv. mobiele telefoon, tablet of computer) worden geplaatst waarmee toegang wordt verkregen tot de website. We verzamelen en gebruiken dergelijke gegevens om de website te beveiligen, te onderhouden en te verbeteren en om statistieken te verzamelen en analyses te maken. We gebruiken cookies van derden om de gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door het samenstellen van statistieken. We gebruiken ook sessiecookies om keuzes te onthouden die je maakt tijdens een gebruikerssessie.

Je kunt het gebruik van cookies altijd weigeren door de instellingen op je apparaat te wijzigen. We willen dat je je ervan bewust bent dat je gebruikerservaring van de website kan verslechteren als je cookies weigert, omdat dit ertoe kan leiden dat je niet alle functies van de website kunt gebruiken.

9. Links naar andere websites

De website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites waarop het privacybeleid niet van toepassing is. Als je op deze links klikt en de website verlaat, is SAFIRA niet verantwoordelijk voor hoe deze websites omgaan met je gegevensintegriteit en de informatie die je deelt op die websites. We raden je aan altijd het privacybeleid te lezen van de websites die je bezoekt.

10. Wijzigingen

We kunnen het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen worden automatisch van kracht, dertig (30) dagen nadat ze zijn gepubliceerd. Als we wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid die nodig worden geacht om te voldoen aan wettelijke of overheidsverklaringen of beslissingen, zal het nieuwe privacybeleid onmiddellijk van toepassing zijn nadat het op de website is gepubliceerd.

11. Contactgegevens

Als je contact met ons wilt opnemen, is de makkelijkste manier om een e-mail sturen naar support@safira.com. Als je ons een brief wilt sturen, kun je deze richten aan Safira, Box 186, 731 24 Köping, Zweden. Als je ons liever belt, zijn we meestal bereikbaar op telefoonnummer: +4621–4444989.

Publicatiebeleid

Algemene voorwaarden voor het delen en publiceren van posts

Hoi! We vinden het geweldig dat je de producten gebruikt die we op safira.com verkopen. We vinden je post leuk en je bent waarschijnlijk naar deze pagina doorverwezen omdat we graag je toestemming willen hebben om een van je posts te delen en te gebruiken op bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Twitter etc. Met "post" bedoelen we foto's, filmpjes, teksten of soortgelijk materiaal dat je op internet hebt gepubliceerd, waarnaar vanaf nu wordt verwezen als ("Posts").

We zullen je post uiteraard niet delen of gebruiken zonder jouw toestemming. We vragen daarom je toestemming om je post te delen, te publiceren en te gebruiken. Waar mogelijk vermelden we bij gebruik ook je naam of bijschrift.

In dit document lees je hoe je toestemming geeft voor het delen van posts en welke voorwaarden van toepassing zijn.

1. Toestemming

Door de hashtag #YesSafira te gebruiken wanneer je een post publiceert, ga je ermee akkoord te voldoen aan de hierin uiteengezette algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden").

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons en jouw gebruik, evenals de publicatie van jouw post op internet.

Let op! We hebben een apart privacybeleid dat beschrijft hoe we persoonsgegevens verwerken.

Het is belangrijk dat je deze algemene voorwaarden en ons afzonderlijke privacybeleid zorgvuldig doorleest, aangezien ze een overeenkomst vormen tussen jou en Safira Group AB, bedrijfsidentiteitsnummer 556888–6617 ("wij", "onze", "ons", " SAFIRA”).

2. Het publiceren van afbeeldingen enz.

Door een post te uploaden of te publiceren met de hashtag #YesSafira, verleen je ons een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve en eeuwigdurende licentie om jouw post te gebruiken. Houd er rekening mee dat je het recht hebt om toestemming met betrekking tot ons gebruik van jouw post in te trekken. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk te gebeuren op een van de adressen die je hieronder in de algemene voorwaarden kunt vinden.

Je verleent ons het recht om de post te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, over te dragen en beschikbaar te stellen op een manier die wij geschikt achten. Dit recht houdt in dat we de post mogen publiceren op verschillende social media, op safira.com (“de Website”), in nieuwsbrieven of promotiemateriaal via e-mail of anderszins de post mogen gebruiken om SAFIRA, de Website of het product dat in de post te zien is te adverteren.

De licentie is niet-exclusief, wat betekent dat je de post zelf kunt gebruiken zoals je wil of anderen gebruik kunt laten maken van de post. De licentie is royaltyvrij, wat betekent dat we je niets verschuldigd zijn in verband met ons gebruik van de post.

Als de post bestaat uit een afbeelding of video waarin je op een zodanige manier wordt weergegeven dat je kunt worden geïdentificeerd, geef je ons ook het recht om je naam en afbeelding te gebruiken in elke promotionele context, zoals publicatie op verschillende social media of op de website.

3. Jij garandeert

Jij garandeert dat je alle rechten bezit, inclusief immateriële rechten, met betrekking tot de post en die nodig zijn om ons het recht te verlenen om de post te publiceren, zoals hierboven beschreven.

Je garandeert dat de post geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders (je mag bijvoorbeeld geen foutieve teksten of afbeeldingen publiceren waarop je geen copyright hebt).

4. Samenwerking

Als je producten of iets dergelijks van ons hebt ontvangen in ruil voor het plaatsen van een post, dan heb je een samenwerking met ons. In zo'n geval is het van belang dat je bij het publiceren van de post aangeeft dat de post een samenwerking met ons is, of dat de post een promotie voor ons is. Dit komt omdat je volgers het recht hebben om te weten wanneer een post een promotie is en wie erachter zit. Je bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van je volgers.

Als je al een aparte samenwerkingsovereenkomst met ons hebt, dan wordt ons recht om je foto's te publiceren geregeld door onze samenwerkingsovereenkomst.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de posts die je op social media publiceert. Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je alle rechten met betrekking tot de post bezit en dat de post niet ongepast of aanstootgevend is of inbreuk maakt op de rechten van derden of enige wet overtreedt.

Wij zijn niet verantwoordelijk om anderen te informeren over welke van je posts promotiemateriaal zijn, of van wie het promotiemateriaal afkomstig is.

6 CONTACT

De beste manier om contact met ons op te nemen is via e-mail: support@safira.com. Als je ons een brief wilt sturen, stuur deze dan naar Safira, Box 186, 731 24 Köping, Zweden.